^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปี2566  download 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ปี2566  download 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ปี2565  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ปี2564  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2564  download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ปี2564  download

 

 

 

 

 

icon pdfขออนุมัติยืมเงินโครงการ (กรณีไปราชการ) ปี2566 

icon pdfขออนุมัติเบิกเงิน (ส่งใช้เงินยืมโครงการ) ปี2566  

icon pdfขออนุมัติเงินโครงการ กิจกรรมขออนุญาตปฎิบัติราชการ นอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ ล่วงเวลา (ขอเบิก) ปี2566

icon pdfขออนุมัติเบิกเงินโครงการ ปี2566

icon pdfขออนุมัติยืมเงินโครงการ (กรณีไม่ได้ไปราชการ) สัญญายืมเงิน ปี2566

icon pdfหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

icon pdfขออนุมัติเบิกเงิน

icon pdfขออนุมัติส่งใช้เงินยืม

icon pdfชุดไปราชการ

icon pdfใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

icon pdfใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

icon pdfสัญญายืมเงินโครงการนอกสถานที่

icon pdfสัญญายืมเงินจัดโครงการในสถานที่

icon pdfสัญญายืมเงินไปราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวและกิจกรรม
 2. สอบราคา/ประกวดราคา
 3. งานการเงินและบัญชี
 4. รายงานงบทดลอง
No result.
next
prev

    boss 66 3

 

edu online1

new student

st dormitory

studentloan

icon regis


nation tnsu

search tdc

mail tnsu

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1251114
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1062
1085
6288
1235811
10382
38156
1251114

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-07 05:00
Copyrigcht © 2023 TNSUC