^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 2565

QA-C 5.2.10-3-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง

QA-C 5.2.10-3-2 (ร่าง) คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

QA-C 5.2.10-3-3 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

QA-C 5.2.10-3-4 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมิน

QA-C 5.2.10-3-5 แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหาร

QA-C 5.2.10-3-6 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

1.แบบ ปม.--20-21

2.แบบ ปย.2--22-23

3.แบบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.3)--24-25

4.ตัวอย่างการรายงานตามแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ--29-32

5.แบบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม)

คู่มือบริหารความเสี่ยง

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
1867
5309
1394943
5309
38490
1409303

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 01:54
Copyrigcht © 2023 TNSUC