^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


download

pdfปฎิทินประจำปีงบประมาณ2566(update 24ก.ค.2566)

pdfแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2566(update 24ก.ค.2566)

pdfแผนปฏิบัติการประจำปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

pdfแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2566-2570(แผนพัฒนา 5ปี)

pdfแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2566-2570(แผนพัฒนา 5ปี)

pdfแผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

pdfแผนปฏิบัติการประจำปีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

pdfแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2566-2570(แผนพัฒนา 5ปี)

docแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

pdfแผนพัฒนา มกช.ชย. 5ปี พ.ศ.2566-2570

xlsแบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pdfนโยบาย และทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปี 2565

pdfนโยบาย และทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปี 2564

pdfปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

pdfแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

xlsแผนปฎิบัติการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา มกช.ชย. ประจำปีงบประมาณ2565

pdfแผนปฎิบัติการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา มกช.ชย. ประจำปีงบประมาณ2565

docแบบฟอร์มคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแบบฟอร์มฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

docแบบฟอร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแบบฟอร์มการเขียน ปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docแบบฟอร์มการเชียนข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

docรูปแบบการรายงานและสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

icon pdfปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาเขต

icon pdfทบทวนยุทธศาสตร์ เข้ากรรมการวิทยาเขต สำนักงาน

icon pdfคณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อมูลสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfคณะศิลปศาสตร์ ข้อมูลสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfคณะศึกษาศาสตร์ สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfแบบฟอร์มการเขียนโครงการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

icon pdfแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานเงินรายได้ ประจำปี

icon pdfคู่มือการจัดทำแผนงาน/งาน/โครงการและการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563

icon pdfรูปแบบการรายงานและสรุปผลโครงการ

icon pdfปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

icon pdfยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565

icon pdfยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน)

icon pdfแผนปฎิบันการประจำปีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

icon pdfนโยบายและทิศทางพัฒนาวิทยาเขต ประจำปีพ.ศ.2563

icon pdfหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409319
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
1867
5325
1394943
5325
38490
1409319

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 02:08
Copyrigcht © 2023 TNSUC