^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


icon pdfนโยบาย ทิศทาง และแนวปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรม

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2561

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2562

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563 (รอบที่2)

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563 (รอบที่3)

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2564

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565

icon pdfรายชื่อผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565 (รอบที่2)

 

 

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1159426
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
1123
1362
1144597
38121
34661
1159426

Your IP: 34.239.173.144
2023-03-27 01:24
Copyrigcht © 2023 TNSUC