^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


04 THAI CP PNG

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

         ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวา และด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” หรือตัวเลข อารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทย สีน้ำเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)

ตรามหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตภาษาไทย เหมือนกับตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่างของตรา เป็นชื่อวิทยาเขต สีน้ำเงิน

ตรามหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตภาษาอังกฤษ เหมือนตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่าง ของตราเป็นชื่อวิทยาเขตภาษาอังกฤษ สีน้ำเงิน

ความหมาย

 1. พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
 2. สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
 3.  วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
 4. พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
 5.  ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี ๒ ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง
 6.  เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง ๓ อย่างพร้อมกัน (ก) สีเขียว หมายถึง พลศึกษา (ข) สีขาว หมายถึง จริยศึกษา (ค) สีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
 7. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
 8. ๒๕๖๒ หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1091918
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
820
1763
8934
1070103
5274
64345
1091918

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 11:55
Copyrigcht © 2023 TNSUC